Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului şi Biserica cu hramul Sfântul Prooroc Ilie

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost ridicată în anul 1777. În perioada 1992-1997, biserica a fost zugrăvită în interior şi exterior, s-a reparat acoperişul şi s-au adus alte îmbunătăţiri. Biserica cu hramul „Sfântul Proroc Ilie” a fost construită între anii 1935-1943, din zidărie de cărămidă şi beton, în stil bizantin, cu o cupolă măreaţă şi două turnuri la intrare.

Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: în anul 2000, din îndemnul şi cu sprijinul PS Ioan au început lucrările de pictură a bisericii, lucrarea a fost încredinţată pictorului sucevean Petru Schipor; vechiul iconostas din cărămidă a fost înlocuit cu iconostasul din stejar sculptat care a aparţinut bisericii din Vârghiş, dărâmată în toamna anului 1940; în anul 2003, s-au executat lucrări de introducere a încălzirii centrale; în anul 2004, s-a construit un gard nou împrejmuitor; în anul 2007, cu sprijinul PS Ioan, s-au executat lucrări de renovare exterioară a bisericii, înlocuirea acoperişului şi a geamurilor; biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult.

Preot paroh este protopop Ioan Bercu, din 1990 şi în prezent. Soţia preotului este Rodica Bercu, profesoară, pensionară. Un rol deosebit în buna desfăşurare a vieţii bisericeşti l-a avut şi comitetul de femei. Constatându-se starea de degradare avansată a vechii case parohiale, construită în anii 1930-1932, în anul 1995, consiliul parohial a hotărât construirea unei noi case parohiale. Astfel, în 1996, prin jertfa şi osteneala credincioşilor, s-a ridicat o nouă casă parohială spaţioasă, pe temelie nouă, din material lemnos. În 1997 s-a făcut instalaţia electrică, în 1999 s-a tencuit casa în interior, iar în 2004 s-a tencuit în exterior şi s-au construit anexele gospodăreşti. Cu sprijinul Primăriei, în anul 1998, s-a restaurat Casa Culturală, construită de comunitatea ortodoxă locală în vechime. Un an mai târziu, au fost executate lucrări de extindere şi modernizare şi de instalare a încălzirii centrale.

În tradiţia creştină a poporului nostru este şi obiceiul de a ridica la răspântii sau în locuri însemnate cruci şi troiţe ca semne ale creştinilor de aducere aminte de Dumnezeu, semne de îndemn la rugăciune. La Zăbala s-au ridicat sfinte troiţe: de „Înălţarea Domnului” - Ziua Eroilor (1991), în „Poiană”, în mijlocul comunităţii ortodoxe, întru pomenirea eroilor satului şi ai neamului; de „Buna Vestire” (2009), în locul numit „Crucea Pavii”, iar în 2 iulie 2009 s-a sfinţit o troiţă la vârful Lăcăuţi; de Ziua Naţională a României (2013), în Poiana Sântiliei; de „Izvorul Tămăduirii” (2013), la răspântie la „Moş Pătulea”, întru pomenirea bunicilor şi părinţilor noştri. Preasfinţitul Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei, a vizitat de nenumărate ori parohia Zăbala: în ziua de 7 septembrie 1997 a avut loc sfinţirea bisericii vechi „Adormirea Maicii Domnului”; la 25 martie 2001, s-a săvârşit slujba arhierească şi hirotonisirea întru preot a tânărului Ilie Vasile pentru parohia Ghelinţa; la 27 octombrie 2002, slujba arhierească şi sfinţirea bisericii noi „Sfântul Ilie”; la 25 noiembrie 2007, binecuvântarea lucrărilor de restaurare a bisericii în exterior cu ocazia Sf. Maslu de obşte din Postul Naşterii Domnului. După 1990, grupul de colindători din Zăbala a participat la aproape toate ediţiile Festivalului de Colinde organizat la Sfântu Gheorghe.

S-a format un grup coral al bisericii, condus de Ana Oprea, care dă răspunsurile la Sfânta Liturghie participând la numeroase slujbe şi festivităţi la Cernat, Breţcu, Mărtănuş, Mânăstirea Mărcuş, Sfântu Gheorghe şi Zăbala. Preotul paroh a iniţiat şi coordonează grupul folcloric „Izvoraşul” cu echipa de dansuri populare şi grupul vocal folcloric, grup care a prezentat programe la Sfântu Gheorghe, la Breţcu, la „Sântilie”, la „Nedeia mocănească” de la Covasna, la Festivalul internaţional „Ciobănaşul” de la Întorsura Buzăului şi la Zăbala. Au fost organizate excursii cu credincioşi la mânăstiri din Eparhia Covasnei, din Moldova şi din nordul Olteniei. Aproape în fiecare an au fost în Biserica de la Zăbala grupuri de colindători din diverse zone ale ţării. Un eveniment deosebit a fost ziua Sfântu Andrei din anul 1998, cu ocazia marcarii celor 80 de ani de la Marea Unire, când au fost gazdele a 80 de studenţi din principalele centre universitare ale ţării, grupaţi în organizaţiile de tineret ASCOR şi LTCOR, avându-l în frunte pe omul de cultură şi neobositul Prof. dr. univ. Ilie Moldovan de la Academia Andreiană din Sibiu. În toamna anului 1997, parohia Zăbala şi întreaga zonă a fost vizitată de o delegaţie parlamentară.

Flag Counter