Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil Biserica cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Parohia Zagon are două biserici. Biserica veche, monument istoric, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost construită din lemn cu turn de piatră, între anii 1810-1814. Biserica are formă dreptunghiulară, tip navă acoperită cu ţiglă, iar turnul pătrat cu tablă de cupru. Biserica a fost renovată în exterior în anul 2012 şi în interior în anul 2014. Biserica nouă, cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, a fost construită, din cărămidă, între anii 2000-2008, cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a PS Ioan Selejan.

Lucrări de construcţie, reparaţii şi pictură (1999-2014): întocmirea proiectului şi dobândirea tuturor avizelor necesare, inclusiv autorizaţia de construire (1999); lucrări de construcţie a zidurilor, turnurilor şi acoperişului (2000-2003); tencuirea pe interior a bisericii şi turnarea pardoselii din beton (2004); acoperirea bisericii cu tablă de cupru, montarea sfintelor cruci şi a clopotelor, tencuirea pe exterior în praf de piatră, montarea geamurilor, electrificarea bisericii şi executarea mobilierului din stejar sculptat manual (2005); executarea lucrărilor de încălzire centrală a bisericii, pardosirea scărilor şi pe interior cu marmură, începerea lucrărilor picturii în frescă – stil bizantin şi montarea uşilor (2006); executarea împrejmuirii bisericii cu gard din piatră naturală masivă şi fier; executarea porţilor şi a gardului din spate din fier cu fundament de beton (2007); terminarea lucrărilor de pictură (2008), executarea platoului din piatră din faţa bisericii, a trotuarului de gardă şi cel ce înconjoară sfântul lăcaş, montarea catapetesmei, strănilor, întregului mobilier din stejar masiv şi pregătirea bisericii pentru sfinţire (2008).

Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. Preoţii parohi din perioada 1994-2014: Andrei Negrea (1973-1997) şi Nicolae Hagiu (din 1997 şi în prezent). Casa parohială a fost renovată şi extinsă între ani 1997-2008: a fost introdusă apă curentă, s-a construit o anexă, a fost consolidată fundaţia, s-au făcut reparaţii la interior şi exterior, s-au realizat lucrări de extindere şi mansardare, precum şi înlocuirea tămplăriei cu termopan, s-a refăcut tencuiala exterioară de pe corpul vechi al casei parohiale şi s-a izolat termic. În anul 2007, printr-o decizie a Comisiei de retrocedare a unor imobile ce au aparţinut cultelor religioase (Bucureşti), s-au recuperat clădirea Căminului cultural şi a Şcolii confesionale din localitate.

Acestea au fost renovate în totalitate în interior şi exterior, a fost schimbată pardoseala din lemn cu una din marmură, a fost instalată încălzirea centralizată cu racordare la reţeaua de apă-canal a comunei, s-au schimbat tâmplăria din lemn cu termopan şi s-au efectuat lucrări de izolare termică între anii 2010-2012. Biserica are trei cimitire, unul fiind din anul 1967. Toate cimitirele sunt împrejmuite şi bine întreţinute. Parohia deţine şi două monumente ale eroilor. Unul datează din anul 1984 şi este amplasat în faţa bisericii vechi ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”. Cel de-al doilea monument, ridicat în 2009, este situat în faţa bisericii noi ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Este din marmură cu soclu placat cu piatră, cu o cruce din marmură în partea de sus şi are înscrişi pe el eroii din Primul şi cel de-al Doilea Război Mondial. În parohie mai există şi trei troiţe amplasate la răscruci de drumuri. La data de 6 iulie 2008, a avut loc sfinţirea noii biserici cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de către PS Ioan înconjurat de un sobor de preoţi. Preotul paroh Nicolae Hagiu a primit distincţia de „iconom stavrofor”.

În fiecare an, se organizează excursii la mânăstiri şi diferite obiective turistice din ţară. În colaborare cu soţia preotului, Livia Hagiu, s-a înfiinţat în anul 2003 formaţia de dansuri şi cântece populare ,,Brăduleţul” ce se organizează spectacole de teatru, jocuri şi cântece populare precum şi pricesne cu ocazia sărbătorilor Naşterii Domnului şi Sfintelor Paşti. Totodată formaţia prezintă jocurile şi cântecele populare româneşti din zonă la diferite manifestări culturale din ţară. În fiecare an, biserica împarte copiilor daruri de Crăciun, iar toamna, lemne de foc familiilor necăjite, văduvi sau văduve. De asemenea au fost organizate colecte de ajutorare pentru sinistraţi şi bolnavii care nu au suficienţi bani pentru operaţii costisitoare. Cu sprijinul Centrului de Cultură Arcuş a fost editată micromonografia bisericii vechi, monument istoric. În anul 2014, s-a înfiinţat Centrul Cultural Ecleziastic „Preot Ioan Ciora”, prin care se derulează toate activităţile culturale ale parohiei, precum şi meditaţii pentru copiii dornici de învăţătură (la disciplinele Limba şi literatura română, Matematică, Limba Engleză şi Religie). Tot prin acest centru se promovează personalităţile locale, menţinând vie memoria lor în comunitate prin diferite activităţi şi concursuri specifice şi înălţarea de monumente, busturi şi plăci comemorative întru pomenirea lor. În fiecare an, de sărbătoarea Sfântului Andrei, credincioşii din Zagon se bucură de vizita grupurilor de colindători ASCOR. Cu ocazia Zilei Naţionale a României, credincioşii şi invitaţii lor se unesc în Hora Unirii în jurul bisericii, iar apoi, la o agapă creştină, aceştia încheagă legături de prietenie.

Flag Counter