Biserica cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt

 

Biserica cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt”, a fost construită din zid, în perioada 1991-2000. În anul 2007 s-au început şi lucrările de pictură, în tempera, lucrări executate de Ovidiu Preotescu. Preot paroh este Ştefan Niţu (din 1990 şi în prezent). Soţia preotului este Terezia- Ana Niţu, de profesie contabilă. Lucrări de construcţii în perioada 1991- 2014. La acea vreme biserica veche – monument istoric, fiind neîncăpătoare pentru mulţimea credincioşilor ortodocşi aflaţi în acest oraş, s-a luat iniţiativa construirii unei noi biserici mai mari şi s-a organizat sfinţirea locului pentru biserica nouă, în grădina donată de fostul prefect Valeriu Bidu în perioada interbelică, cu destinaţia de a fi folosită ca cimitir ortodox, desfiinţat ulterior de regimul comunist.Sfinţirea locului a fost săvârşită în ziua de Rusalii, 2 iunie 1991, de PS Serafim Făgărăşanul, Episcop Vicar al Sibiului. Din încredinţarea şi alegerea Mitropolitului Antonie al Ardealului s-a ales ca hram „Pogorârea Duhului Sfânt”. Autorizaţia de construire s-a obţinut după multe frământări şi zbateri în toamna anului 1993. Primele săpături pentru fundaţii au început în primăvara anului 1994, dar din lipsa fondurilor financiare nu s-au putut avansa lucrările, până la sosirea, ca Episcop al Covasnei şi Harghitei, a Presfinţitului Ioan Selejan. Ca un adevărat trimis al lui Dumnezeu, atât pentru noi, cât şi pentru întreaga eparhie nou înfiinţată, PS Ioan ne-a sprijinit moral şi material în continuarea lucrărilor, încât în Vinerea Mare dinaintea Sfintelor Paşti a anului 2000, s-a putut ţine slujba Prohodului Domnului în noua biserică. În anul 2007, s-au început şi lucrările de pictură, în tempera, care au continuat până în 2011. Sfinţirea bisericii a avut loc la 18 septembrie 2011. În anul 2013 s-au aşezat în biserică catapeteasma sculptată în lemn de stejar şi un candelabru mare cu 50 de lumini pentru naos. Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte, cărţi de cult şi covoare noi. În perioada interbelică, în casa parohială a fost sediul Protopopiatului Ortodox Oituz. În aceşti ani, clădirea a fost reparată. Parohia are două cimitire cu acte de proprietate şi întreţinute în bune condiţii. Biblioteca veche adunată de pr. Ioan Rafiroiu a fost lăsată în administrarea parohiei Tg. Secuiesc, iar parohia nouă, în cinci ani, a adunat peste 300 de cărţi de istorie, beletristică, religioase sau canonice, reorganizând totodată şi întreaga arhivă a Bisericii Ortodoxe din Târgu Secuiesc. 

În Cercul pastoral Tg. Secuiesc, hramurile sunt organizate cu mai mulţi preoţi slujind în sobor. De asemenea, sunt organizate în postul Paştelui şi al Crăciunului, sfinte masluri de obşte cu mai mulţi preoţi şi credincioşi. Din anul 1999, s-a format un grup de copii colindători care au colindat la instituţiile din oraş şi parohiile învecinate. La activitatea culturală menţionăm şi simpozioanele organizate în biserica noastră de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, în memoria Mitropolitului Nicolae Colan şi a Protopopului Ioan Rafiroiu.

În anul 2013 s-au aşezat în biserică catapeteasma sculptată în lemn de stejar şi un candelabru mare cu 50 de lumini pentru naos. Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte, cărţi de cult şi covoare noi. În perioada interbelică, în casa parohială a fost sediul Protopopiatului Ortodox Oituz. În aceşti ani, clădirea a fost reparată. Parohia are două cimitire cu acte de proprietate şi întreţinute în bune condiţii. Biblioteca veche adunată de pr. Ioan Rafiroiu a fost lăsată în administrarea parohiei Tg. Secuiesc, iar parohia nouă, în cinci ani, a adunat peste 300 de cărţi de istorie, beletristică, religioase sau canonice, reorganizând totodată şi întreaga arhivă a Bisericii Ortodoxe din Târgu Secuiesc. În Cercul pastoral Tg. Secuiesc, hramurile sunt organizate cu mai mulţi preoţi slujind în sobor. De asemenea, sunt organizate în postul Paştelui şi al Crăciunului, sfinte masluri de obşte cu mai mulţi preoţi şi credincioşi. Din anul 1999, s-a format un grup de copii colindători care au colindat la instituţiile din oraş şi parohiile învecinate.La activitatea culturală menţionăm şi simpozioanele organizate în biserica noastră de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, în memoria Mitropolitului Nicolae Colan şi a Protopopului Ioan Rafiroiu. În mai multe rânduri parohia a avut bucuria a de a avea în mijlocul comunităţii grupuri de tineri din ASCOR, înduioşind inimile creştinilor cu colindele şi cântecele lor patriotice. Parohia realizează colecte pentru cei aflaţi în nevoi. Toate aceste lucrări sau activităţi sociale, religioase și culturale, au fost organizate cu prezenţa, binecuvântarea sau coordonarea Preasfinţitului Ioan Selejan, cu harul iubirii şi al blândeţii sale, a slujirii lui Dumnezeu şi neamului nostru dreptmăritor. Sâmbătă, 22 august 2009, credincioşii parohiei au avut bucuria să-i primească, cu lacrimi în ochi, pe membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: PF Daniel Patriarhul României, ÎPS Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, PS Visarion al Tulcei, PS Macarie Drăgoi, Episcopul Românilor din Europa de Nord şi Preasfinţitul Andrei Făgărăşanul, Episcop vicar al Mitropoliei Ardealului. Această zi rămâne înscrisă ca un moment istoric în viaţa încercaţilor credincioşi români din Tg. Secuiesc. Parohiei Târgu Secuiesc II îi aparţin filiile Catalina, Estelnic, Lunga, Petriceni, Poian, Sânzieni şi Turia.

Filia POIAN

Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” este din lemn, acoperită cu şindrilă, construită între anii 1760-1762. Biserica este monument istoric şi a fost restaurată în anul 1982, cu sprijinul Direcţiei Monumentelor Istorice. Preot paroh este Ştefan Niţu (din 1990 şi în prezent). Între anii 2000-2002 s-au efectuat lucrări de reparații capitale ale bisericii.

 

Flag Counter