Parohia TÂRGU SECUIESC I

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită, din piatră şi cărămidă, în anul 1754. Biserica face parte din patrimoniul naţional, fiind declarată monument istoric. Preoţii parohi din perioada 1994-2014: Ştefan Niţu (1990-2003), Vasile Ilie (din 2003 şi în prezent).

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei şi cu sprijinul Direcţiei Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, în perioada 1998-2003, au fost executate lucrări de reparaţii şi renovări: s-a asigurat consolidarea fundaţiei şi protejarea împotriva infiltrării apei în zidul bisericii, refacerea pardoselii, zugrăvirea în interior şi exterior.

Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. Cu sprijinul PS Ioan, în aceşti ani au fost efectuate lucrări de reparaţii la casa parohială şi casa cantorală. În curtea bisericii se află Prima Şcoală Românească ce datează din sec. XVIII, şcoală ce a fost refăcută în întregime cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioan între anii 2004-2006.

La hramul bisericii au participă preoţi din Cercul pastoral Tg. Secuiesc. Cu ocazia sărbătorii Sf. Andrei, Apostolul românilor, în fiecare an parohia a fost colindată de studenţi, membrii ASCOR, participând la Sfânta Liturghie şi apoi la agapa oferită cu multă dragoste de creştinii parohiei.

Enoriaşii au fost în pelerinaje la mânăstiri şi hramuri de biserici din Eparhie şi din ţară. Cele două parohii din Târgu Secuiesc au cimitire comune.

Filia CERNATU DE JOS

Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost construită din piatră şi cărămidă, în anul 1872. Preoţii parohi din perioada 1994-2014: Ştefan Niţu (1989-1995), Ioan Velimiroviciu (1995-2006), Vasile Ilie (din 2007 şi în prezent). Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: prin grija şi cu sprijinul financiar al PS Ioan, în anul 2005, s-au executat lucrări de reparaţii la acoperiş şi la faţadele bisericii; biserica a fost împrejmuită cu un nou gard (2006) și a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. La casa parohială şi fosta clădire a şcolii confesionale ortodoxe s-au efectuat lucrări de reparaţii şi îmbunătăţiri. Parohia are două cimitire: unul în Cernatu de Sus şi cimitirul vechi în curtea casei parohiale.

Flag Counter