Biserica cu hramul Buna-Vestire

Capela cu hramul „Buna-Vestire” este construită din lemn, din iniţiativa şi cu sprijinul financiar al PS Ioan Selejan. Capela a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. Biserica parohiei se află în construcţie, pe un amplasament pus la dispoziţie de Primăria Municipiului Sf. Gheorghe, cu sprijinul financiar al PS Ioan Selejan. La 17 august 2009, PS Ioan a pus prima cărămidă la temelia noii biserici. Capela paraclis a fost sfinţită la data de 15 noiembrie 2007 de către PS Ioan Selejan împreună cu un sobor de preoţi. În anul 2008, s-a construit clopotniţa. Preot paroh este Ioan Cucu (din 2007 şi în prezent).

Filia CHILIENI

Biserica cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din satul Chilieni, aparţinător al municipiului Sfântu Gheorghe, a fost construită, din zid, între anii 1998-2000 în vechiul cimitir ortodox al localităţii. Biserica a fost pictată în anul 2000 de către Vasile Cupşa şi Vasile Silaghi. Preot slujitor este Ioan Cucu (din 1998 şi în prezent).

Flag Counter