Biserica cu hramul Sfântul Gherghe

Biserica cu hramul „Sfântul Gheorghe” este construită din zid, între anii 1790-1802 şi pictată de Gheorghe Munteanu, între anii 1990-1993. Preoţii parohi din perioada 1994-2014: Ioan Oliviu Hagiu (1990-†2014), Macarie Mircea Florin Coliban (din 2004 şi în prezent).

Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: împodobirea bisericii cu covoare noi, construirea a două încăperi lângă turn-birou şi arzător de lumânări (1992); instalarea gazului metan (1994); dotarea cu candelabre și aplice ornamentale în Sfântul Altar şi în naos (1995); dotarea cu hotă a încăperii pentru lumânări (1996); repararea turnului bisericii şi vopsirea acestuia (1998); dotarea bisericii cu staţie de amplificare (2001); repararea pardoselii, construirea unor scări în cimitir spre casa parohială (2002); montarea staţiei video cu senzori de mişcare (2003); executarea de reparaţii capitale la biserică: înlocuirea şarpantei, a acoperişului cu ţiglă nouă, montarea unor noi geamuri şi a uşii, înlocuirea porţii de intrare din fier forjat (2008); instalarea sistemului de încălzire centrală (2012); biserica a fost înzestrată cu sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult.

Casa parohială a fost construită în 1932 din lemn. Reparaţii capitale au fost executate în anul 1978. În anul 2004, a fost renovată, iar în 2006 s-a realizat introducerea încălzirii centrale. Tot în această perioadă au fost executate lucrări de reparaţii la zidul şi acoperişul casei cantorale. În anul 1993, la sfinţirea lucrărilor de pictură a bisericii de ÎPS Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, s-a acordat distincţia de „stavrofor” părintelui Ioan Oliviu Hagiu.

La sărbătoarea hramului bisericii din anii 1995, 2001, Preasfinţitul Ioan Selejan a săvârşit sfinte liturghii arhiereşti. Au fost organizate excursii la mânăstirile din Moldova, din Ardeal, din Oltenia şi Maramureş. Din 1990 până în 2007 s-au oferit daruri (haine, alimente) de Crăciun pentru 400 de copii. Din anul 2008, parohia ajută cu alimente 50 de familii nevoiaşe de sărbătorile Crăciunului şi ale Sfi ntelor Paşti.

În perioada 1990-2014, mai multe personalităţi ale vieţii publice au vizitat biserica, dintre care amintim: miniştrii din Guvernul condus de Th eodor Stolojan, premierii Adrian Năstase şi Radu Vasile, Corneliu Vadim Tudor, Ion Caramitru - Ministrul Culturii ş.a. Între anii 1997-2000 a fost construită o capelă mortuară lângă biserică.

Cimitirul parohial, din vechime, situat în jurul bisericii, este bine întreţinut şi împrejmuit cu gard. În Parcul „Andrei Șaguna”, din apropierea bisericii, se afl ă statuia Sfântului Ierarh Andrei Șaguna (1995, sculptor Paul Vasilescu, Bucureşti) şi punctul muzeal Prima Școală Românească (1799) din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni.

În spaţiile muzeului sunt expuse documente şi obiecte referitoare la învăţământul confesional ortodox în limba română din Sfântu Gheorghe şi fostul judeţ Treiscaune. Tot aici sunt organizate manifestări culturale: conferinţe, evocări, expoziţii tematice, concursuri, lansări de cărţi.

Flag Counter