Bisericile cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva

Parohia are două biserici cu acelaşi hram. Prima biserică, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, construită din lemn în anul 1814, a fost donată credincioşilor din Păpăuţi de către credincioşii din Zagon, fiind amplasată pe locul unei alte biserici care s-a prăbuşit. Cu sprijinul PS Ioan, în anul 2003, s-au efectuat lucrări de reparaţii la acoperiş, lucrări care au fost completate prin reparaţii interioare şi exterioare ale pereţilor, constând în tencuieli şi zugrăveli.

A doua biserică a fost construită din piatră şi cărămidă în anul 1936. Biserica a fost pictată de Ivana Cezar Marius în anul 2004. În data de 15 octombrie 2006, PS Ioan împreună cu preoții protopopi Florin Tohăreanu şi Ioan Bercu şi un sobor de preoţi au săvârşit slujba de sfinţire a picturii bisericii şi a acordat distincţia de iconom preotului paroh Gheorghe Pintilie.

În perioada 1994-2009 la această biserică s-au efectuat următoarele lucrări: s-au executat lucrări de reparaţii la acoperiş, cele trei turnuri ale bisericii fiind acoperite cu tablă zincată, la faţade, exteriorul fiind tencuit cu praf de piatră albă; cu binecuvântarea şi sprijinul PS Ioan, s-au executat lucrări de înlocuire a tâmplăriei; s-a realizat racordarea bisericii la încălzirea centrală; a fost executată catapeteasma din stejar sculptat de către Viorel Ţucă din Vânători Neamţ şi au fost aşezate icoanele pe catapeteasmă executate de pictorul Ivana Cezar Marius.

Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. Preoţii parohi din perioada 1994-2014: Nuţă Raia (1993-2003), Gheorghe Pintilie (din 2003 şi în prezent). Soţia preotului este Tanţa Pintilie, profesoară, cu studii universitare şi postuniversitare (master). La casa parohială s-au executat lucrări de reparaţii capitale, constând în schimbarea acoperişului, podelelor, tâmplăriei, executarea de tencuieli şi zugrăveli interioare şi exterioare, consolidarea prin subzidire şi construirea unui nou gard împrejmuitor. Cimitirele parohiale se află în jurul celor două bisericii fiind bine îngrijite şi împrejmuite.

Parohia acordă ajutor bătrânilor cu lemne de foc și organizează colecte pentru nevoiaşi. Din parohie sunt patru elevi participanţi la Olimpiada de Limba română, faza judeţeană şi doi studenţi la facultăţile de teologie din Sibiu şi Bucureşti. Parohia organizează activităţi culturale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Ziua Eroilor, colinde în preajma sărbătorii Naşterii Domnului.

Flag Counter