Biserica cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul

Biserica cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost zidită în anul 1975, din cărămidă în formă de navă, cu turn deasupra tindei. Plafonul este în formă de semicerc, altarul fiind simplu şi prestolul din cărămidă. Biserica a fost pictată în anul 1999 de preotul Nicolae Plămădeală. Preoţii parohi din perioada 1989-2014: Iov Moşuţ (1989-1995, 2000-2005), Ioan Florin Gavrilă (1995-2000), Iustin Milu (2006-2009), Vasile Budeanu (2009-2012), Radu-Hariton Alecu (2012 şi în prezent). PS Ioan a acordat distincţia de „Iconom” preoţilor Ioan Florin Gavrilă şi Iustin Milu. Soţia preotului este Daniela Alecu, îngrijitor bisericesc.

Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: cu sprijinul şi binecuvântarea PS Ioan, au fost realizate lucrări de reparaţii interioare şi exterioare, la acoperiş şi faţade. Slujba de sfinţire a picturii s-a săvârşit de către PS Ioan în octombrie 1999. Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. Pentru biserică s-au achiziţionat: un scaun arhieresc şi două iconostase sculptate în lemn de stejar, două candele, două Sfinte Cruci, o Sfântă Evanghelie, acoperăminte noi, 12 icoane praznicale, policandru cu 12 lumini, catapeteasmă sculptată în lemn de stejar cu icoane pictate pe lemn, strană pentru cântăreţul bisericesc.

La biserică s-au executat: uşă la intrarea în pronaos, poarta din curte, poartă pietonală şi gard de 47 m din fier forjat. La casa parohială s-au executat lucrări de consolidare şi subzidire a pereţilor, reparaţii la acoperiş (2006), amenajări interioare şi exterioare, parchetare, montare de geamuri şi uşi (2007) şi realizarea unei terase din lemn acoperite. Cimitirul se află lângă biserică şi este bine întreţinut. În localitate există o troiţă ridicată în perioada interbelică. Din activităţile sociale amintim: asigurarea de hrană, de trei ori pe zi, bătrânilor nevoiaşi; asigurarea de îmbrăcăminte şi rechizite pentru un copil nevoiaş, elev la Seminarul Teologic din Braşov.

Filia GHELINŢA

Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită în anul 1880, din lemn, acoperită cu şindrilă. Preoţii parohi: pr. Ioan Velimiroviciu (1994-2000), Ilie Vasile (2000-2002), Irimia Cristian Vlad (2003-2006), pr. Vasile Budeanu (2007-2012), Radu Alecu (din 2012 şi în prezent). În perioada 1994-2014, din iniţiativa, cu binecuvântarea şi cu sprijinul financiar al PS Ioan, au fost efectuate lucrări de renovări şi reparaţii interioare şi exterioare. Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. Tot în această perioadă au fost executate lucrări de renovări şi reparaţii la casa parohială. Cimitirul aflat lângă biserică este bine întreţinut. În localitate există o troiţă ridicată în perioada interbelică.

Flag Counter