Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită din piatră şi cărămidă în anul 1796, în stil bizantin. Preoţii parohi din perioada 1989-2014: Iov Moşut (1989-2000), Teodor Florian Ciobanu (2000-2001), Ioan Velimiroviciu (2002), Ioan Moldovan (2002-2006), Iustin Ioan Milu (2006-2007), Costel Istrate (2007-†2010), Vasile Budeanu (2010-2011), Iosif Dan Caţa (din 2011 şi în prezent).

Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: s-au executat lucrări de reparaţii la faţade, tâmplărie şi acoperiş, turnul bisericii a fost acoperit cu tablă de cupru (2007); s-au efectuat lucrări de hidroizolaţie de jur împrejurul bisericii; biserica a fost înzestrată cu mochete, covoare, veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult, veşmânt nou pentru Sfânta Masă, veşminte noi pentru catapeteasmă şi biserică (aurii); s-a schimbat unul din clopotele bisericii; s-a împodobit Sfânta Masă cu candele noi, chivot nou şi sfeşnice.

La casa parohială s-a schimbat acoperişul, geamurile, s-au pus jgheaburi noi, s-a renovat casa pe partea exterioară. A fost întărită temelia casei parohiale cu un zid (de fier beton). A fost schimbat gardul din faţa casei parohiale şi s-a montat un hidrofor.

Casa praznicală a fost racordată la reţeaua de apă şi s-a început renovarea ei. Biblioteca parohiei şi-a îmbogăţit fondul de carte cu reviste şi cărţi teologice. Cimitirul se află lângă biserică şi este bine întreţinut. În localitate există o troiţă ridicată în perioada interbelică.

Flag Counter