Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, construită în anul 1864, din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă, în formă de cruce, are două abside şi un turn înalt acoperit cu tablă de cupru. Biserica a fost pictată în 1957 de pictorul Constantin Niţulescu. Preoţii parohi din perioada 1994- 2014: Vasile Bogdan (1986-†2008), Ioan Constantin Olaru (din 2008 şi în prezent). Soţia preotului este Claudia Olaru, de profesie asistent medical, cu studii Postliceale şi Facultatea de Chimie. În anul 2014, au apărut trei cărţi monografice: Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Mărcuş, de Elena Tartler; Mărcuş – lada de zestre. Oamenii Mărcuşului şi Mărcuş – lada de zestre. Pagini monografice, semnate de Ion Stoica.

Lucrări de renovări şi reparaţii la biserică în perioada 1994-2014: s-au executat lucrări de reparaţii la faţade (1996-1997); înlocuirea duşumelei (1995); înlocuirea gemurilor (2006); racordarea la sistemul de încălzire centrală (2007); înlocuirea învelitorii turnului bisericii cu tablă de curpu (2010); înlocuirea totală a ţiglei de pe acoperiş şi iluminarea exterioară (2011); schimbarea tuturor obiectelor bisericeşti şi a mobilierului, în afară de strane (2012); restaurarea catapetesmei şi a picturii bisericii (2013).La casa parohială s-au executat lucrări de renovare interioară (2009) consolidare (2012) şi înlocuirea totală a ţiglei de pe acoperiş (2014). Cimitirul se află în preajma bisericii, fiind împrejmuit şi bine întreţinut. Cu sprijinul Centrului de Cultură „Arcuş” a fost editată micromonografia Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” Mărcuş. În vara anului 2001, preotului Vasile Bogdan i s-a acordat, de către PS Ioan, distincţia „Iconom-stavrofor”. Parohia acordă ajutoare permanente pentru familiile sărace. Tineri cu rezultate deosebite: Alexandru Vlad – olimpic (greacă veche), Nicolae Comşa – rezultate deosebite la facultate, Marius Şerban – cu rezultate deosebite, fiind admis la o facultate în străinătate.

Flag Counter