lisnau bisericaBiserica cu hramul Sfântul Vasile cel Mare

Biserica cu hramul „Sfântul Vasile cel Mare”, construită în anul 1997 din cărămidă şi acoperită cu ţiglă, are formă de navă, cu trei turnuri în faţă. Terenul pentru înălţarea bisericii a fost donat de Alexa şi Elena Manu. Proiectul bisericii aparţine arhitectului Virgil Florea, iar pictura a fost realizată de Sorin şi Mihaela Apan, executată în frescă între anii 1995-1997. Slujba de sfinţire a fost săvârşită în data de 3 noiembrie 1997 de către PS Ioan Selejan.

Cu această ocazie preotul Vasile Nedelea a primit distincţia de iconom stavrofor. Preoţii slujitori din perioada 1997-2014: Vasile Nedelea (1997-2011), Gheorghe Floroiu (din 2011 şi în prezent). În perioada 1997-2014 s-au realizat următoarele lucrări: montarea geamurilor termopan la biserică, a unei Sfinte Cruci din spatele Sfintei Mese, construirea unui lumânărar exterior, iar la casa parohială lucrări de renovare, construcţie şi întreţinere (poartă de fier, reparaţii gard, în interior lucrări de reparaţii şi zugrăvire şi instalare centrală termică). În 1998, s-a donat bisericii o casă cu anexe gospodăreşti aferente şi 1,12 ha teren arabil, de către credincioasa Elena Negrea, locuinţă amenajată drept casă parohială. Cimitirul a fost împrejmuit cu un nou gard. S-au ridicat trei troiţe: la intrarea în localitate, în curtea bisericii şi în mijlocul cimitirului.

Filia LISNĂU

Parohia are două biserici. Biserica cu hramul „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” a fost construită din piatră şi cărămidă între anii 1808-1813. Prin grija şi sprijinul financiar al PS Ioan, biserica a fost reparată şi renovată între anii 1999-2000. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită din piatră şi cărămidă în anul 1913 și are formă dreptunghiulară cu turnul acoperit cu tablă. Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: au fost executate lucrări de tencuit, zugrăvit, reparat acoperiş; în anul 2001, s-a introdus curentul electric, iar în anul 2007 s-au montat policandre şi aplice. Cele două biserici au fost înzestrate cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. Preoţii slujitori din perioada 1994-2014: Vasile Nedelea (1994-1999), Vasile Dorin Cucu (1999-2002), Ciprian Bugnar (2002- 2004), Adrian Stângaciu (2004-2009), Pavel Stoica (2009-2011), Gheorghe Floroiu (din 2011 şi în prezent). Casa parohială a fost construită din cărămidă între anii 1938-1939. În 1940, a fost luată de administraţia maghiară. Clădirea a fost revendicată şi întabulată în anul 2014. În parohie există o casă cantorală renovată de curând. Parohia are trei cimitire: câte unul în preajma celor două biserici şi unul comun cu celelalte confesiuni. În localitatea Valea Lisnăului s-a ridicat o sfântă troiţă.

În 2015 s-a refăcut tencuiala interioară a bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, iar în 2016 s-a început pictura bisericii, ajungându-se la jumătatea lucrării. În ianuarie-martie 2017 au fost înlocuite toate grinzile din lemn din clopotniță, cu unele noi, s-a pus acoperiş nou din tablă de cupru, o cruce mare aurită pe turnul bisericii şi s-au înlocuit geamurile vechi din lemn, cu unele noi termopan. În 2016 s-au făcut reparaţii majore la clopotniță şi acoperişul bisericii „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel”. În 2015-2016 s-au făcut câteva reparații la casa parohială şi s-a săpat o fântână nouă, din donaţiile credincioşilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flag Counter