Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a fost construită din piatră şi cărămidă în anul 1895, înlocuind pe cea veche. Pictura de pe tâmplă, de o rară frumuseţe artistică, a fost executată de Elena A. Mureşanu, soţia redactorului „Gazetei de Transilvania”, Aurel Mureşanu. Pictura bisericii este realizată în anul 1987 de către pictorul V. Munteanu. Preoţii parohi din perioada 1994-2014: Damian Viorel (1988-2005), Damian Viorel Claudiu (2005-2014), Flavius Filip Farcaş (din 2014 şi în prezent). Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: în anii 1994-1995, s-au executat lucrări de reparaţii la acoperiş şi faţade, fiind zugrăvită la exterior; în anul 2007, s-au efectuat lucrări de reparaţii la tâmplăria bisericii; s-a construit un acoperiş-boltă la intrarea în biserică; în anul 2008, s-au executat lucrări de renovare a crucii şi a acoperişului de pe turn, precum şi a celor două clopote ce au fost automatizate.

Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. În perioada 1994-2014, la casa parohială s-au efectuat lucrări de construcţii, reparaţii şi renovări: s-a reparat acoperişul şi tavanul interior, au fost schimbate geamurile, s-a introdus încălzirea centrală şi s-au executat lucrări de zugrăvire. În parohie, se află două cimitire parohiale, unul în curtea Bisericii şi celălalt la intrarea în sat şi un altul este Cimitirul Eroilor români şi ruşi căzuţi pe câmpul de luptă în cel de-al Doilea Război Mondial. Cimitirele parohiale sunt într-o stare foarte bună, fiind împrejmuite cu gard de cărămidă.

Pentru Cimitirul Eroilor, s-a elaborat un proiect de renovare care a fost înaintat Departamentului „Cultul Eroilor” din Bucureşti. În anul 1995, s-au ridicat două troiţe ortodoxe: una în curtea casei parohiale şi alta în cimitirul din sat. În anul 2008, s-a ridicat o altă troiţă la intrarea în localitatea Dobolii de Jos închinată „spre slava lui Dumnezeu şi a neamului creştinesc”. În anul 1996, cu ocazia marcării centenarului bisericii, PS Ioan a oficiat Sfânta Liturghie arhierească, unde au participat şi personalităţile prezente la acţiunile din cadrul „Zilelor Nicolae Colan”. Cu această ocazie preotul Viorel Damian senior a fost hirotesit iconom stavrofor. În perioada 1999-2014, cu credincioșii din parohie s-au efectuat mai multe pelerinaje la mânăstirile din eparhie şi din ţară.

Tot în anul 2008, s-a organizat o excursie la parohia din Târgovişte, care este înfrăţită cu parohia din Dobolii de Jos, înfrăţire realizată în anul 2007, de ziua Sfântului Apostol Andrei, când părintele protopop Gheorghe Chivulescu cu un grup de credincioşi a colindat parohia. În anul 2007, a fost înfiinţată „Asociaţia Comunităţi Ortodoxe Dobolii de Jos” cu scopul de a relansa şi promova tradiţiile religioase şi culturale ale acestei comunităţi. Asociaţia a demarat proiectul intitulat „Salvarea obiceiurilor, tradiţiilor şi portului popular în localitatea Dobolii de Jos”. Din anul 2007, se serbează zilele satului Dobolii de Jos. În cadrul acestei sărbători preotul şi consilierii împreună cu primarul, preotul, consilierii maghiari şi alţi reprezentanţi ai comunităţii alcătuiesc un program religios şi cultural amplu, la care participă credincioşi de la ambele confesiuni.

La praznicul Înălţării Domnului, dar şi la alte slujbe de pomenire a Eroilor Neamului, alături de credincioşii din parohie sunt prezenţi oaspeţi din Sfântu Gheorghe şi Braşov. În cadrul acţiunilor sociale, sunt sprijinite persoane bătrâne şi bolnave care nu au posibilităţi materiale. De asemenea, s-a renovat casa familiei Colan E.

Flag Counter