Biserica cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena

Biserica din lemn cu hramul „Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena” a fost ridicată între anii 1977-1979, prin strădania preotului Gheorghe Băilă. Între anii 1956-1977, a existat în localitate amenajată o capelă. Biserica a fost pictată în tehnică tempera de către pictorul Mircea Anuţei, în anul 1979. Preoţii parohi în perioada 1994-2014: Gheorghe Băilă (1968-1995), Gheorghe Iuga (1995-2010), Lucian Pozna-Pop (din 2010 şi în prezent). Soţia preotului este Ioana Pozna-Pop, cu studii superioare la Facultatea de Drept şi Facultatea de Ştiinţe Economice. Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2010: s-au executat lucrări de reparaţii la acoperiş, cu tablă, la tâmplărie şi la faţade; în biserică a fost montată instalaţia de sonorizare; intrarea în biserică a fost placată cu piatră, iar curtea bisericii amenajată. În perioada 2010-2014, la biserică s-au efectuat lucrările: introducerea centralei termice, schimbarea geamurilor şi a uşilor - 118 - cu lemn de stejar sculptat cu icoana hramului. Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. Casa parohială a fost ridicată în anul 1989 de către pr. Ioan Stăniloiu.

În perioada 1995-2014, la casa parohială s-a introdus centrala termică, au fost înlocuite geamurile şi uşa de la intrare, s-au efectuat lucrări de tencuit şi zugrăvit, s-a construit o anexă pentru centrală, un foişor pentru agape, o clădire formată din două încăperi cu atelier de lucru şi alte dependinţe. Cu sprijinul ÎPS Ioan, în anul 2003, s-a construit o nouă clopotniţă. Cimitirul, aflat într-o stare foarte bună, a fost împrejmuit cu un nou gard, cu sprijinul credincioşilor. Din 2013, prin programul „Copii şi vârstnici din Dobârlău Vale”, coordonat de soţia preotului, s-au acordat alimente şi îmbrăcăminte tuturor familiilor din parohie. În august 2014, s-a acordat un sprijin constând în îmbrăcăminte şi alimente unei familii, cu patru copii mici, a căror casă a fost distrusă într-un incendiu. Un tânăr din parohie cu rezultate bune este Ilie Mocanu care a fost admis la Seminarul Teologic din Braşov cu media 9,25.

Flag Counter