Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae şi Biserica cu hramul Înălţarea Domnului

Parohia are două biserici. Prima este biserica cu hramul „Sfântul Nicolae”, construită din zid de piatră între anii 1794-1800. Biserica este pictată în interior, în tehnica frescă, datând din anul 1962, executată de pictorul Iosif Vasu. Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2009: s-au executat lucrări de tencuire şi zugrăvire la faţadele bisericii; a fost reparat acoperişul şi turnul bisericii; s-au executat lucrări de reparaţii la gardul ce împrejmuieşte biserica; biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult.A doua biserică, cu hramul „Înălţarea Domnului”, construită în anul 2002 sub formă treflată. Biserica este amplasată în Piaţa Eroilor, alături de Monumentul Ostaşului Român şi bustul Episcopului Justinian Teculescu. Slujba de sfinţire a fost oficiată de PS Ioan împreună cu un sobor de preoţi, duminică, 16 iunie 2002. Cu această ocazie, preotului Ioan Ovidiu Maciucă i s-a acordat distincţia de iconom stavrofor. Pictura este realizată de Vasile Muntean, în anul 2002.

Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. - 110 - Din anul 1992 şi în prezent, la altarul bisericii din Covasna slujeşte pr. Ioan Ovidiu Măciucă. Soţia preotului, Dochiţa-Maria Măciucă, este profesoară de religie, având studii la Facultatea de Teologie-Litere a Universităţii „Valahia” Târgovişte şi studii de master la Facultatea de Sociologie- Psihologie Bucureşti şi Management organizaţional şi resurse umane la Universitatea „Spiru Haret”.Cu sprijinul Centrului de Cultură Arcuş, a fost editată micromonografia bisericii - monumnet istoric, sub cordonarea domnilor Petre Străchinaru, Dan Manolăchescu şi Ioan Lăcătuşu. La Şcoala confesională, unde funcţionează şi muzeul Asociaţiei Cultural-Creştine „Justinian Teculescu”, s-au făcut lucrări de amenajare şi reparaţii. Casa parohială a fost reparată şi zugrăvită în interior şi exterior; s-a introdus gazul şi s-a făcut racordarea la apă curentă. La Biserica „Înălţarea Domnului” s-au făcut lucrări de reparaţii la acoperiş şi schimbarea ţiglei. La capela din cimitir s-a introdus curentul electric; s-a refăcut acoperişul cu ţiglă nouă, a fost zugrăvită şi s-a reparat gardul împrejmuitor.

Cu prilejul sfinţirii noii biserici, în anul 2002, a fost dezvelit şi sfinţit bustul primului episcop al Armatei Române, Justinian Teculescu (1865- 1932), fiul al localității şi a fost editat primul număr al revistei „Plai mioritic covăsnean”. Cu ajutorul Consiliului parohial, s-au acordat ajutoare umanitare unor persoane pentru efectuarea de operaţii medicale în ţară şi străinătate şi ajutoare constând în alimente, îmbrăcăminte, lemne pentru foc, rechizite şcolare şi medicamente acordate familiilor nevoiaşe. Dintre tinerii din parohie cu rezultate deosebite îi amintim pe Ramona Olteanu, Ioan-Constantin Hagiu, Anca Bîrlă, Denisa Muscalu, Lorena Pascaru, Ioana Uţă, Sînziana Munteanu, Ana Bohăţel, Andrada Bocârnea şi Flavius Leu. Anual sunt organizate „Zilele Justinian Teculescu”, serbări şi spectacole de teatru pentru elevi şi concerte de colinde.

Între Consiliul parohial şi Asociaţia Cultural-Creştină „Justinian Teculescu” este o strânsă colaborare. Reînnodând tradiţia seculară a strămoşilor oieri din Voineşti- Covasna, în frumosul cadru oferit de Poiana Zânelor, anual se organizează sărbătoarea folclorică „Sântilia – Nedeia Mocănească” şi „Zilele Justinian Teculescu”. Din rândul publicaţiilor redactate de intelectualii parohiei amintim: Buletinul informativ al Asociaţiei Cultural- Creştine „Justinian Teculescu”, „Covasna Voineşti: Istorie şi cultură româneacă în imagini” şi „Sântilia: străvehi obicei pastoral românesc”.

Filia COMANDĂU

Biserica cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” este construită din lemn în anul 1999. În 12 noiembrie 2000, s-a săvârşit sfinţirea bisericii de Preasfinţitul Ioan Selejan împreună cu un sobor de preoţi în prezenţa unei mulţimi de credincioşi din localitate şi din împrejurimi.

Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. În ziua de 22 iulie 2014, Înaltpreasfinţitul Ioan, împreună cu părintele paroh Ioan Ovidiu Măciucă, a sfinţit trei sfinte troiţe: o troiţă din localitatea Comandău ridicată de familia Olteanu Staicu şi două troiţe ridicate de familia Ioan Cotici în Bazinul Bâsca Mare, la Districtul Silvic Mica şi pe Vârful Slobodul din Masivul Penteleu (împreună cu Ocolul Silvic Comandău) „în memoria silvicultorilor care au trăit şi au muncit în această zonă, a grănicerilor de pe hotarul vremelnic al României cu Imperiul Austro-Ungar, dar şi în memoria ciobanilor care au păstorit şi s-au jertfit prin aceste păduri, din cauze naturale”.

Flag Counter