Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dumitru

Parohia are două biserici. Prima este biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, construită din piatră şi cărămidă, în anul 1835, în formă dreptunghiulară, cu un mic pridvor deschis la intrare, deasupra căreia este turnul clopotniţă al bisericii. Preoţi slujitori: Dorin Gheorghe Ciobanu (1995-2000), Gheorghe Vasile Pop (din 2000 şi în prezent).

Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: biserica a fost consolidată din temelii, tencuită în exterior şi interior; şarpanta refăcută din material lemnos nou, iar pictura bolţii bisericii din scândură a fost pictată în ulei. Lucrările de restaurare s-au făcut cu binecuvântarea PS Ioan Selejan şi cu sprijinul prof. Petre Străchinaru, de către specialişti din cadrul Oficiului Naţional pentru Monumente Istorice, proiectant general arhitect Margareta Mihăilescu, inspector şantier arhitect Carmen Ion, iar executant ing. Deneş Honco. Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult.

În perioada 2010-2014, s-au efectuat lucrări la subzidire, la reconsolidarea zidurilor, la acoperiş, s-a recondiţionat pictura pe bolta bisericii. În exterior, s-au amenajat trotuare, gard de protecţie şi bănci. A doua biserică este cea cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dumitru”, construită din piatră şi cărămidă, în anul 1939, în formă treflată, având trei abside semicirculare. Clopotniţa este construită separat. La intrare, în pronaos, de o parte şi de alta sunt pictaţi ctitorii şi arhiereii timpului de către marele maestru român Costin Petrescu. Între anii 1997- 2014, biserica a fost reparată; s-a vopsit acoperişul din tablă şi pereţii exteriori; s-a realizat racordarea la reţeaua electrică şi iluminatul exterior. În localitate, există trei cimitire, din care unul la biserica veche.

Flag Counter