Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului
Biserica cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită, în 1776, din piatră şi cărămidă. Lucrări de renovare şi reparaţii în perioada 1994-2014: s-a zidit gardul din piatră, s-au pus porţi noi; în anul 2006, s-au finalizat lucrările de restaurare a bisericii-monument istoric, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.

Din anul 2006 până în prezent, bisericuţa este folosită ca paraclis pentru perioada iernii, dar şi în sărbătorile de peste săptămână. Biserica cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, a fost construită, în anul 1948, din piatră şi cărămidă. Preoţii parohi din perioada 1994-2014: Maximilian Şerban-Paler (1994-1997), Claudiu Lihor (1998-1999), Mihail Ioan Roman (2000-2002), Cătălin Oprea (2002- 2004), Iulian Nicolae Bota (2005-2014) și Ovidiu Atanasie Găitan (din 2014 și în prezent).

Soţia preotului este Ramona Elena Găitan, agent în asigurări, având studii superioare la Facultatea de Științe Economice - 94 - a Universității „George Barițiu” din Brașov și master în Managementul Alimentației Publice și Agroturism. Între 1994-2014, s-au executat lucrări de reparaţii la acoperiş, la faţade (zugrăveli interioare şi exterioare) şi de tâmplărie; s-au făcut reparaţii la instalaţia electrică; biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. La casa parohială, s-a schimbat acoperişul şi ţigla, s-au executat lucrări de amenajare a interiorului şi de racordare la instalaţia de alimentare cu apă potabilă şi canalizare și s-a reparat faţada (2005-2007). Cimitirul ortodox se află în vecinătatea celui unitarian fiind îngrădit şi bine întreţinut. Preasfinţitul Părinte Ioan a vizitat deseori această parohie, manifestând un interes deosebit faţă de Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, monument istoric.

De asemenea, în anul 1998 a slujit aici Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi, în cadrul căreia a hirotonit ca preot pe Claudiu Lihor. Parohia acordă periodic ajutoare familiilor nevoiaşe. Din activitatea pastorală amintim: cateheze pentru copiii din parohie, organizate sâmbătă seara şi concerte de colinde cu ocazia praznicului Nașterii Domnului.

Flag Counter