Biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil
Biserica cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi

Parohia Baraolt are două biserici. Prima este biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”, construită în perioada 1926-1936, din piatră şi cărămidă, în stil bizantin, în formă de cruce treflată. Preoţii slujitori în perioada 1994-2014: Eugen Dragoş (1991-1994), Lucian Vasilcoi (1995-1998), Adrian Teodor Lazăr (1998- 2005), Vasile Bobeică (din 2005 şi în prezent). Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a PS Ioan, în anul 2007, s-au efectuat lucrări de reparaţii exterioare la faţade şi la acoperiş, biserica fiind zugrăvită şi acoperită cu tablă zincată; absidele bisericii au fost pictate de către pictorul Petru Schipor, în anul 2002.

 Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult. A doua biserică este cea cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”, începută în anul 1936 şi terminată în anul 1978. Biserica este construită în plan treflat, cu bolţi şi arce de cărămidă, având o turlă centrală, două laterale, fără clopotniţă. Lucrări de renovări şi reparaţii în perioada 1994-2014: în anul 2007, s-au executat lucrări exterioare de zugrăvit şi vopsit; în anul 2008, s-au efectuat lucrări de racordare la reţeaua de electricitate; s-au executat lucrări de reparaţii exterioare la faţade şi la acoperiş.

La casa parohială, s-au efectuat lucrări de întreţinere şi modernizare, interioare şi exterioare, respectiv introducerea instalației de încălzire. În perioada 2010-2014, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihai şi Gavriil” din Baraolt s-a amenajat casa praznicală, la casa parohială s-au făcut lucrări de zugrăvit în interior. La Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Baraolt s-au efectuat lucrări de zugrăvit în interior şi s-a montat instalaţia electrică. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioan, în anul 2008, a fost ridicată o sfântă troiţă, de către preotul Vasile Bobeică, în curtea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în memoria tuturor eroilor jertfiţi pentru apărarea țării. În fiecare an, în preajma Sărbătorii Naşterii Domnului, se organizează concerte de colinde.

 

La casa parohială, s-au efectuat lucrări de întreţinere şi modernizare, interioare şi exterioare, respectiv introducerea instalației de încălzire. În perioada 2010-2014, la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihai şi Gavriil” din Baraolt s-a amenajat casa praznicală, la casa parohială s-au făcut lucrări de zugrăvit în interior. La Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Baraolt s-au efectuat lucrări de zugrăvit în interior şi s-a montat instalaţia electrică. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioan, în anul 2008, a fost ridicată o sfântă troiţă, de către preotul Vasile Bobeică, în curtea Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil”, în memoria tuturor eroilor jertfiţi pentru apărarea țării. În fiecare an, în preajma Sărbătorii Naşterii Domnului, se organizează concerte de colinde. Cu această ocazie, parohia a fost vizitată de studenţi de la ASCOR, filiala Bucureşti. Anual sunt organizate acţiuni de întrajutorare a celor săraci, prin acordarea unor pachete cu alimente, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Din Parohia Baraolt, au urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Sibiu: Sabin- Alexandru Stratulat şi Emil Oancea (cursurile de Master, promoţia 2014), iar Ştefan Bobeică este absolvent al Seminarului Teologic din Braşov (promoţia 2014) şi student la Facultatea de Teologie din Sibiu. De Parohia Baraolt aparţin filiile: Biborţeni, Bodoş, Brăduţ, Căpeni, Doboşeni, Filia, Herculian, Micloşoara, Racoşu de Sus, Tălişoara şi Vârghiş.

Filia BODOŞ

Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită din cărămidă între anii 1929-1932. Renovată parţial, în urma cutremurului din anul 1977, biserica a fost reparată în anul 1999, prin grija părintească a PS Ioan Selejan, episcopul Covasnei şi Harghitei, cu sprijinul firmei de construcţii condusă de ing. Aurel Dragomir, din Sfântu Gheorghe. Puţinii şi încercaţii săi credincioşi aparţin parohiei Băţanii Mari, ai cărei preoţi i-au păstorit în ultimii 50 de ani.

Filia DOBOŞENI

 

Biserica a fost dărâmată în toamna anului 1940 şi a rămas în ruine până în anul 1998. Între anii 1935-1937, credincioşii români din Doboşeni, cu sprijinul Mitropoliei din Sibiu, au construit o biserică în stil bizantin. În anul 1940, biserica urma să fie sfinţită de Mitropolitul Nicolae Bălan.

După evenimentele ce au urmat Dictatului de la Viena, din toamna anului 1940, biserica a fost dărâmată, ruinele sale dăinuind în paragină. După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, din iniţiativa şi cu participarea nemijlocită a PS Ioan Selejan, ruinele bisericii au fost curăţate de tonele de gunoaie depozitate în decursul anilor, fiind îndepărtată vegetaţia abundentă. S-au executat lucrări de consolidare, renovare şi finisare a zidurilor şi de înlocuire a acoperişului.

Filia HERCULIAN

Până în anul 1935, credincioşii români din Herculian aveau o capelă improvizată şi aparţineau parohiei ortodoxe din Băţanii Mari. În 1937, ajutaţi de Mitropolia Ortodoxă din Sibiu, ei şi-au construit o frumoasă biserică din piatră şi cărămidă, pictată de Iosif Cichi Orheianu şi înzestrată cu toate cele necesare săvârșirii cultului. Sfinţirea a avut loc în noiembrie 1937, în prezenţa Mitropolitului Nicolae Bălan şi a oficialităţilor locale, momentul constituindu-se într-un mare eveniment în viaţa comunităţii.

În decembrie 1940, biserica a căzut pradă gărzilor de ocupaţie, care au tăbărât cu târnăcoapele asupra ei, devenind o ruină şi a servit drept groapă de gunoi a satului timp de aproape 50 de ani. În Sfântul Altar, crescuseră mai mulţi copaci. Preasfinţitul Episcop Ioan a intervenit şi în acest caz, conducând nemijlocit lucrările de curăţire şi conservare a ruinei. Ruinele sfântului lăcaş au fost curăţate de tonele de deşeuri menajere şi au fost refăcute şi consolidate zidurile şi acoperişul de către firma Ambient SRL (Sfântu Gheorghe), condusă de arhitect Virgil Florea.

Filia CĂPENI

Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a fost construită, în anul 1712, din piatră şi cărămidă, în formă de navă, cu contraforţi şi turn clopotniţă. Între anii 1937- 1938, a fost ridicată o a doua biserică din piatră şi cărămidă, demolată în anul 1940. Prin grija Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, în toamna anului 1996, pe locul acestei biserici ortodoxe din Căpeni, a fost ridicată o cruce, sfinţită de PS Ioan Selejan, însoţit de un sobor de preoţi.

Preoţii slujitori din perioada 1994- 2014: Lucian Vasilcoi (1995-1998), Adrian Teodor Lazăr (1998-2005), Vasile Bobeică (din 2005 şi în prezent). În anul 1999, s-au efectuat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare, la faţade şi la acoperiş. Biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase şi cărţi de cult. Biserica este înconjurată de un cimitir care aminteşte de puternica obşte de odinioară a credincioşilor români ortodocşi.

Filia VÂRGHIŞ

Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” a fost construită în anul 1814, din lemn, în formă de navă. Clopotniţa, iniţial detaşată, a fost adăugată ulterior. Preoţii slujitori în perioada 1994-2014 au fost: Eugen Dragoş (1991- 1994), Lucian Vasilcoi (1995-1998), Adrian Teodor Lazăr (1998-2005), Vasile Bobeică (din 2005 şi în prezent). Cu binecuvântarea şi sprijinul nemijlocit al PS Ioan s-au efectuat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la lăcaşul de cult; în anul 2002, s-a realizat pictura iconostasului de către pictorul Petru Schipor; biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti.

La casa parohială, au fost executate lucrări de reparaţii exterioare şi interioare şi la acoperiş, cu sprijinul PS Ioan (2007). În ziua de 8 iulie 2001, s-a săvârşit Liturghia Arhierească de către PS Ioan, înconjurat de un sobor de preoţi. În aceeaşi zi a fost sfinţită Crucea ridicată pe locul fostei biserici ortodoxe, demolată în toamna anului 1940, despre care PS Ioan Selejean, ierarhul nostru, a spus cu multă emoție: „Crucea sfinţită azi este o floare plantată pe locul bisericii ortodoxe, un simbol al păcii şi al bunei înţelegeri, nu o încercare de a răscoli în cenuşa care ar putea să ne ardă”.

 

 

 

 

Flag Counter