Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului

Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construită din piatră şi cărămidă, în anul 1960, în apropierea cunoscutei staţiuni neolitice, aparţinând culturii „Ariuşd-Cucuteni”. Preoţii parohi în perioada 1994-2014: Adrian Cocârţă (1987-1998), Octavian Gheorghe Todor (1999-2011), Pavel Stoica (din 2011 şi în prezent). În perioada 1994-2009, s-au executat lucrări de reparaţii la acoperiş, la clopotniţă, la tâmplărie şi faţade; a fost turnat un clopot mare; s-au executat lucrări de reparaţii la gardul care împrejmuieşte biserica; au fost amenajate alei în curtea bisericii; a fost construită o casă praznicală; biserica a fost înzestrată cu veşminte preoţeşti, sfinte vase, obiecte şi cărţi de cult.

În perioada 2010- 2014, la biserică s-a refăcut acoperişul şi a fost instalat sistemul de încălzire; s-au început lucrările de pictură la biserică şi s-au achiziţionat vase de cult. La casa parohială s-au efectuat reparaţii şi s-a instalat sistemul de încălzire, iar pe dealul Barabaş, pe locul liniei de front, s-a înălţat o troiţă. La casa parohială, au fost efectuate lucrări de reparaţii şi îmbunătăţiri. La cimitirul parohial, au fost reparate gardul şi poarta de acces. În anul 2000, în faţa sfintei biserici a fost ridicată o troiţă din donaţia unor credincioşi din Germania. Din activitatea pastorală menționăm următoarele aspecte: vizite pastorale la bolnavi, oferirea de haine şi alimente pentru copii şi familii nevoiaşe, distribuirea gratuită a unor publicaţii religioase, Sfântul Maslu de obşte după Sfânta Liturghie, agape creştine, pelerinaje la mănăstirile: Sinaia, Mărcuş, Sita Buzăului şi Valea Mare.

Aspecte din activitatea culturală şi socială: este în curs de editare lucrarea „File de monografie. Parohia Ariuşd”; se editează o foaie parohială (2004-2006), au loc programe de colinde cu elevii, la şcoală şi la biserică; menționăm și participarea la colectele pentru sinistraţi, iniţiate de Episcopia Covasnei şi Harghitei. Evenimente importante în viaţa comunităţii: vizite pastorale ale PS Ioan, ale unor grupuri de colindători de la ASCOR şi Pro Vita Sibiu, conduse pr. prof. Ilie Moldovan, vizitele unor grupuri de turişti străini din Germania, SUA și Franţa.

Flag Counter